• Házirend
 • Adatvédelmi tájékoztató

Szentandrási Vakáció
Adatvédelmi Szabályzat

1.
Tevékenységünk során fokozottan ügyelünk a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Fogalommeghatározások:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

A weboldal használata során az adatkezelő a következő személyes adatokat kéri el az érintett személytől:

 • keresztnév és vezetéknév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám


A fenti személyes adatok adatkezelése csak abban az esetben történik meg ha az érintett személy kitölti és elküldi a következő űrlapok egyikét:

 • szoba foglalás űrlap 
 • ajánlatkérés űrlap
 • kapcsolatfelvétel űrlap
   

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Ezt a következő módon teheti meg: az űrlap kitöltése és elküldése e-mail-en az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.

 

Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat.

 

Felíratkozás hírlevélre

Szeretnénk új ajánlatokat és exkluzív akciókat megosztani

Bejelentkezés